English Language Czech Language

Čím se zabýváme

Společnost Environmental Engineering s.r.o. se zabývá tvorbou technické, legislativní a koncepční dokumentace pro sekci energetických projektů. Naší činností jsou komplexní služby zahrnující:

Studie proveditelnosti technického řešení:

 • Ekonomická rozvaha projektu
 • Dokumentace pro dotace EU
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dozor investora, popřípadě realizace díla, kompletní dodávka „na klíč“
 • Kolaudační souhlas, uvedení do provozu
 • Zajištění odběratelských i dodavatelských smluv na vstup i výstup
 • Příprava pro financování projektu

Technický a procesní koncept projektu:

 • Příjem odpadu, separace, třídění a ukládání
 • Termické zpracování odpadu
 • Výroba energetických paliv
 • Uložení energetických produktů
 • Tepelné a energetické hospodářství
 • Ochrana ovzduší a zdraví v celém procesu nakládání
 • Následné nakládání s odpadem a druhotnými